KARIÉRA

WellU je společnost a prostředí, ve kterém lidi hledají hodnoty v oblasti ZDRAVÍ, KRÁSY, FINANCÍ a ŽIVOTNÍHO STYLU.  Mohou zde realizovat a dosahovat své cíle. Podstata WellU je zakódovaná v názvu společnosti. Slovo WellU vzniklo z úvah nad tím, čím se zaobíráme a jaké hodnoty vyznáváme. WellU je zkratka pro anglický výraz „Well You”, tedy „TY, člen naší společnosti, ve stavu úplného tělesného, duševního a finančního blaha ” Vše, co tvoří WellU – (produkty, program spolupráce, kariérní cesta) – má sloužit k vyšší kvalitě života.

Proč WellU?

Vysoké příjmy 

Hybridní plán provizí WellU patří k nejziskovějším řešením na světě.

Stabilita

Prvky zakomponované do systému, podporující opakovatelnost a stabilitu příjmů.

Modernost

Naše činnost vychází z ultra moderního, mezinárodního, pružného zázemí fungujícího na bázi nejnovějších technických řešení.

Školení a rozvoj

WellU je pravděpodobně jediná společnost z oboru v naší části světa, která zpřístupňuje profesionální školení a coaching podporující rozvoj partnerů.

Jednoduchost

Dbáme na to, aby podnikání v rámci WellU bylo jednoduché, aby ho mohl každý opakovat.

V souladu s trendy

Naši činnost vykonáváme v souladu s nejnovějšími trendy, spojenými se zdravým životním stylem a vytvářením finanční svobody

 

Pravidelné webináře WellU

  • Pro  zabezpečení nejlepší kvality přenosu zavřete všechny ostatní otevřené aplikace a programy.
  • Klikněte na následující http://webinar.wellu.eu a vyplňte označené políčka formuláře podle následujícího obrázku
  • Klikněte na tlačítko vstupu (ENTER ROOM)

Každé pondělí v 21:00
Pokud nejste registrováni a budete se chtít následně registrovat, je nutné si poznamenat ID 2710

Podrobnosti podmínek spolupráce prezentujeme v dokumentu „Kariérní cesta WellU”. Stáhněte si dokument a obeznamte se s jeho obsahem.

ZDE si stáhněte Kariérní cestu Well U

Komplexnost

Paralelně jsou organizovány interní školení pro zaměstnance WellU, které rozvíjejí jejich dovednosti v oblasti podpory obchodních partnerů při jejich činnosti. Takový globální přístup k procesu zdokonalování kompetencí, umožňuje obchodním partnerům realizaci vytyčených cílů a zdokonalování dovedností, jak profesionálních, tak i osobních.

Obchodní partneři dostávají přesně takové nástroje a nabývají dovednosti, které uplatní v etapě činnosti, ve které se právě nacházejí. Školení umožňují přizpůsobit způsob předávání informací osobnostnímu typu a povaze účastníka.

Ověření prodejci Ocenění Kontakt
  • EUREKA
  • Stříbrná pečeť přírody
  • Grand Prix ESTETYKA
  • Křišťálová Venuše
  • Profesionalissimus
www: czech.wellu.eu
e-mail: info@wellu.cz

WellU Sp. z o.o.
Raiffeisen Bank
943 696 3001/5500